Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Εμπόριο βασανιστηρίων


Το εμπόριο οργάνων βασανιστηρίων και βασανισμού απαγορεύεται; Μην βιαστούμε να δώσουμε απάντηση. Τυπικά απαγορεύεται, να όμως που στην...