Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

SΟS για χάπι κατά του διαβήτη


Το Αvandia, φάρµακο για τον διαβήτη τύπου 2 της φαρµακοβιοµηχανίας GlaxoSmithΚline ΡLC, συνδέεται µε καρδιαγγειακά προβλήµατα, εµφράγµατα, ακόµη και...