Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Κοιτάτε, κάνει καλό


Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής των ανδρών όταν βλέπουν τα στήθη των γυναικών.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια μελέτη γιατρών στην...