Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Συμφωνία γιγάντων


Η Intel ήρθε σε συμφωνία με τη McAfee Inc. για την εξαγορά της δεύτερης με αντίτιμο $7.68 δις. ($48/μετοχή). Τα Δ.Σ. των...