Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Οι γρηγορότεροι αντίχειρες της υφηλίου


Είκοσι πέντε λέξεις (159 χαρακτήρες) σε 25,94 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτερης...