Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Χωρίς Ακρόπολη και Σούνιο


Ανοικτοί θα παραμένουν τη νύχτα της 24ης Αυγούστου 90 αρχαιολογικοί χώροι, ώστε να επιτραπεί στους πολίτες να απολαύσουν...